Het kabinet zet stappen richting een 'eerlijke' kledingindustrie.

Datum:
04 jul 2016

4 juli 2016 - Vandaag heeft het kabinet samen met tien maatschappelijke organisaties een witte lijst met bijna zestig organisaties gepresenteerd die 'eerlijke kleding' verkopen of dat binnen vijf jaar willen gaan doen. Deze zestig organisaties waaronder WE Fashion, HEMA, Sissyboy en de Bijenkorf hebben een convenant 'Duurzame Kleding en Textiel' ondertekend.

De belofte

Met het ondertekenen van het convenant beloven deze organisaties ervoor te zorgen dat ze geen gebruik maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, dat de makers een leefbaar loon ontvangen en onder veilige werkomstandigheden werken. Maar ook het milieu speelt een rol. Ze moeten watervervuiling tegengaan, gebruik maken van duurzame grondstoffen en streven naar circulaire productie.

Wie checkt dat dan?

Om op deze lijst te komen hebben bedrijven een analyse moeten maken van alle misstanden in de keten en daarna een plan van aanpak om de risico’s te minimaliseren. De plannen zijn beoordeeld door een stuurgroep van collega-bedrijven, vakbonden en hulporganisaties die zijn gespecialiseerd in misstanden in de kledingbranche.
De bedrijven op de ‘witte lijst’ moeten rapporteren over de gemaakte afspraken. Wanneer een bedrijf zijn belofte niet nakomt wordt het bedrijf van de lijst gehaald.

Als na vijf jaar blijkt dat de verbeteringen in de kledingindustrie achterblijven bij de verwachtingen van het kabinet, volgt mogelijk 'wet- en regelgeving', staat in het convenant. Ploumen: 'Denk aan hogere tarieven of een importverbod voor kleding die is gemaakt met kinderarbeid.'

Alle regels op en rij:

  1. Geen discriminatie op de werkvloer
  2. Geen kinderarbeid
  3. Geen gedwongen arbeid
  4. Een leefbaar loon vanaf het jaar 2020
  5. Een veilige en gezonde werkplek
  6. Vrijheid van vakvereniging
  7. Duurzaam grondstofgebruik (recycling)
  8. Minimale watervervuiling, beperkt gebruik van chemicaliën, water en energie
  9. Tegengaan van dierenleed

Kritiek

Er is ook kritiek, de NGO Schone Kleren Campagne (SKC)hebben het convenant niet ondertekend. SKC is positief over het feit dat er actie wordt ondernomen maar is bang dat de afspraken alleen een papieren werkelijkheid zijn. Het convenant geeft bijvoorbeeld geen concrete invulling aan de belofte over een leefbaar loon en de bedrijven worden steekproefsgewijs - gecontroleerd.

Ben jij ook benieuwd wat er nou precies in het convenant staat die deze organisaties hebben ondertekend. Download dan hier het convenant.