Fairtrade in de Wereldwinkel

220 Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus. Volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wèl bestreden kan worden.

Eerlijk is eerlijk

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. Fairtrade betekent dat importeurs langdurige handelsrelaties aangaan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een fairtrade cadeau in de Wereldwinkel kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden veranderen.

Cadeaus met een boodschap

In internationaal verband zijn in 2001 criteria opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk; respect voor mens en milieu; een duurzame handelsrelatie; ondersteuning van producentenorganisaties en transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld geen sprake mag zijn van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een leefbaar loon krijgen.

Wereldwinkels verkopen mooie cadeaus: gifts & living artikel zoals sierkussens en servies, maar ook bijzondere koffie en chocolade. We willen er zeker van zijn dat jij met het cadeau dat je koopt in de Wereldwinkel iets goeds doet voor mens en milieu. Daarom kopen we alleen in bij partners die gecontroleerd zijn volgens externe controlesystemen.

Check, check, dubbelcheck

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werkt samen met partners die gecontroleerd zijn volgens externe controlesystemen. Bij de leveranciers wordt periodiek getoetst of ze aan de minimale eisen van fairtrade (blijven) voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat hij volgens de fairtrade criteria werkt. Ook worden eisen gesteld aan de ondersteuning van producenten. De producenten moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen, waarbij de leverancier financiële, technische of organisatorische ondersteuning geeft. Bij de producenten in het buitenland worden op de productielocaties steekproefsgewijs controles uitgevoerd om te kijken of ze de fairtrade criteria écht naleven.  Lees hier meer over op de pagina criteria en certificering.